Khách sạn Bông Hồng

              

 

 
 
 

                             

                                     

                             

    

Thông tin chi tiết và đặt phòng khách sạn xin liên hệ

CTY.TNHHTMDL SẦM SƠN - KHÁCH SẠN B�"NG HỒNG 

Khách sạn Bông Hồng Sầm Sơn

Đc số 8 Lê Hoàn Sầm Sơn Trung tâm bãi tắm B

(đường vuông góc mặt biển cách biển chưa đầy 40m) 

Điện thoại 

 

Tag: